วิธีการแก้ไขช่วงหมดเวลาของเซมาฟอร์หมดอายุ 0x80070079

ระยะหมดเวลาของเซมาฟอร์หมดอายุข้อผิดพลาดด้วยรหัส0x80070079อาจเกิดขึ้นขณะถ่ายโอนไฟล์ผ่านเครือข่ายโดยเฉพาะเมื่อไฟล์มีขนาดใหญ่มาก นอกจากนี้ยังสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อโอนไฟล์ระหว่างคอมพิวเตอร์และไดรฟ์แบบพกพาของคุณ โอกาสของปัญหาจะแปรผันตรงกับขนาดไฟล์ แต่บางครั้งคุณอาจประสบปัญหาขณะถ่ายโอนไฟล์ขนาดเล็ก

สาเหตุของข้อผิดพลาด

สาเหตุหลักของข้อผิดพลาดนี้คือ Windows ไม่ลองเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้งและหมดเวลา สาเหตุของปัญหาเครือข่ายอาจเป็นเพราะสัญญาณอ่อนหรือการเชื่อมต่อแบบใช้สายที่ช้าหรือไดรเวอร์อะแดปเตอร์เครือข่ายผิดพลาด กรณีนี้เกิดปัญหาขณะถ่ายโอนไฟล์ผ่านเครือข่าย

ปัญหาอาจเกิดขึ้นขณะถ่ายโอนไฟล์จากหรือไปยังอุปกรณ์พกพาซึ่งในกรณีนี้สาเหตุของข้อผิดพลาดอาจเกิดจากระบบไฟล์หรือเวอร์ชันพอร์ตที่เข้ากันไม่ได้หรืออาจเป็นเพียงขีด จำกัด การถ่ายโอนไฟล์ในไดรฟ์แบบพกพาของคุณ

วิธีที่ 1: การอัปเดตไดรเวอร์ของอะแดปเตอร์เครือข่าย

 1. กดปุ่ม Windowsค้างไว้แล้วกดR (ปล่อยคีย์ Windows)
 2. พิมพ์devmgmt mscแล้วกดEnter
 3. คลิกลูกศรทางด้านซ้ายของNetwork Adapters
 4. คลิกขวาที่อแด็ปเตอร์ไร้สายและเลือกคุณสมบัติ
 5. คลิกแท็บไดรเวอร์
 6. คุณจะสามารถดูชื่อเต็มของ Network Adapter และเวอร์ชันไดรเวอร์ได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าคนขับเป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่คลิกUpdate Driver
 7. เลือกค้นหาโดยอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ที่อัปเดตและรอจนกว่าจะเสร็จสิ้น

วิธีที่ 2: ปิดการใช้งานไฟร์วอลล์และโปรแกรมป้องกันไวรัส

 1. ถือปุ่ม WindowsและกดX (ปล่อยปุ่ม Windows) และเลือกแผงควบคุม
 2. พิมพ์ Windows Firewall ในแถบค้นหาที่มุมขวาบนแล้วคลิก Windows firewall
 3. คลิกเปิดหรือปิดไฟร์วอลล์ Windows
 4. คลิกปิดไฟร์วอลล์ Windows (ไม่แนะนำ) ทั้งในการตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวและสาธารณะ
 5. คลิกตกลง

หลังจากที่คุณปิดการใช้งานไฟร์วอลล์ของคุณแล้วให้ปิดใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสด้วย (ถ้าคุณมี) ลองคัดลอกไฟล์อีกครั้งและตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่

วิธีที่ 3: ทำการคลีนบูต

เพื่อทำการคลีนบูตระบบของคุณ ไปที่นี่และทำตามคำแนะนำสำหรับเวอร์ชัน Windows ของคุณ

เมื่อเสร็จแล้วให้ลองคัดลอกไฟล์อีกครั้ง

วิธีที่ 4: ระบบไฟล์ FAT32 เป็น NTFS

บางครั้งระบบไฟล์เริ่มต้น (FAT32) อาจเป็นปัญหา การเปลี่ยนระบบไฟล์เป็น NTFS อาจช่วยแก้ปัญหาได้ วิธีนี้จะลบข้อมูลออกจากไดรฟ์ดังนั้นให้ทำสำเนาข้อมูลก่อนทำการฟอร์แมต

 1. เชื่อมต่อไดรฟ์แบบพกพากับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. คลิกขวาที่ไดรฟ์แล้วเลือกProperties
 3. ตรวจสอบระบบไฟล์ของไดรฟ์ หากเป็นFAT32 ให้คลิกยกเลิก
 4. คลิกขวาที่ไดรฟ์แล้วเลือกรูปแบบ ...
 5. เลือกNTFSจากเมนูแบบเลื่อนลงภายใต้ระบบไฟล์
 6. คลิกเริ่มและเพื่อให้เสร็จสิ้น

เมื่อการฟอร์แมตเสร็จสิ้นให้โอนไฟล์ไปยังไดรฟ์แล้วลองคัดลอกอีกครั้ง