วิธีการทำสำเนาหน้าใน Word

Microsoft Word เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ดีที่สุดสำหรับไม่เพียง แต่ระบบปฏิบัติการ Windows ของ Microsoft เท่านั้น แต่ยังรวมถึงคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการมือถืออื่น ๆ อีกด้วย มีหลายสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในเอกสาร Word เนื่องจาก Microsoft Word ให้ตัวเลือกและคุณสมบัติแก่ผู้ใช้มากกว่าโปรแกรมประมวลผลคำอื่น ๆ เมื่อทำงานกับเอกสารบน Microsoft Word คุณจะสามารถทำซ้ำทั้งหน้าจากเอกสารและสร้างสำเนาได้

การทำสำเนาหน้าในเอกสาร Word เป็นเพียงการเลือกทุกอย่างที่อยู่บนหน้าเป้าหมายและคัดลอกไปยังหน้าว่างภายในเอกสาร อย่างไรก็ตามวิธีการดำเนินการดังกล่าวจะแตกต่างกันเล็กน้อยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังจัดการกับเอกสารที่มีเพียงหน้าเดียวหรือเอกสารที่ครอบคลุมหลายหน้า

สำหรับหน้าเดียว:

หากเป็นเอกสารหน้าเดียวที่คุณกำลังดำเนินการอยู่คุณสามารถคัดลอกเนื้อหาทั้งหมดของเพจเป้าหมายได้

  1. กดCtrl + ทันทีที่คุณดำเนินการดังกล่าวเอกสารทั้งหมดจะถูกเลือกและเนื่องจากเอกสารเฉพาะนี้เป็นเพียงหน้าเดียวเนื้อหาของหน้าเฉพาะนั้นจะเป็นทั้งหมดที่ถูกเลือก
  2. กดCtrl + Cหรือคลิกขวาที่ใดก็ได้บนข้อความที่เลือกและคลิกที่คัดลอกในเมนูบริบทที่ได้รับ เพื่อ copy ทุกอย่างที่เลือกไว้

สำหรับหลายหน้า:

หากคุณกำลังจัดการกับเอกสารที่มีมากกว่าหน้าเดียวคุณจะต้อง:

  1. นำทางไปยังหน้าเว็บที่คุณต้องการที่จะซ้ำกัน
  2. วางตัวชี้เมาส์ไว้ที่จุดเริ่มต้นของหน้าที่คุณต้องการทำซ้ำ
  3. คลิกและขณะที่คลิกค้างไว้ให้ลากตัวชี้เมาส์ไปที่ด้านล่างสุดของหน้าเป้าหมาย เมื่อคุณทำเช่นนั้นเนื้อหาทั้งหมดของเพจเป้าหมายจะถูกเลือก
  4. กดCtrl + Cหรือคลิกขวาที่ใดก็ได้บนข้อความที่เลือกและคลิกที่คัดลอกในเมนูบริบทที่ได้รับ เพื่อ copy ทุกอย่างที่เลือกไว้

คือเมื่อคุณคัดลอกทุกหน้าที่คุณต้องการทำซ้ำที่มีซึ่งคุณสามารถไปยังการทำซ้ำหน้าเป้าหมาย ในการสร้างหน้าเป้าหมายที่ซ้ำกันคุณต้อง:

  1. นำทางไปยังหน้าว่างภายในเอกสารที่คุณต้องการให้ซ้ำกับหน้าเป้าหมายในหากไม่มีหน้าว่างให้ไปที่แท็บแทรกและคลิกที่หน้าว่างเพื่อสร้างใหม่
  2. วางเคอร์เซอร์ของคุณที่จุดบนหน้าที่คุณต้องการคัดลอกเนื้อหาของหน้าเป้าหมาย
  3. กดCtrl + Vทันทีที่คุณทำเช่นนั้นทุกสิ่งที่คุณคัดลอกมาจากหน้าเป้าหมายจะถูกวางที่จุดที่ระบุบนหน้าว่างและคุณจะทำซ้ำหน้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ